Když se rodičům narodí dítě, mnoho věcí se v životě změní. Určitě to mnozí velmi dobře znáte. Dospělí ještě více dospějí a v mnohém postupně změní své priority.

Většina rodičů se začne postupně zabývat otázkou, kolik peněz je bude jejich drahý potomek stát v průběhu jeho života od narození až do dospělosti, než se osamostatní. Kolik peněz bude stát školné, kroužky, volnočasové aktivity. Kolik peněz by svému dítěti chtěli dát v jeho dospělosti jako startovné do života.

Způsobů, jak pro dítě tvořit kapitál na jakýkoliv z cílů je mnoho. Nicméně, aby to bylo smysluplné, je vhodné vybrat z široké palety investic. Dle daného investičního horizontu (tj. jak dlouho chcete dítěti tvořit kapitál), volíme mezi krátkodobými, střednědobými či dlouhodobými investicemi.

Jedna z možných a stále častěji využívaných forem tvorby kapitálu pro děti je Doplňkové penzijní spoření (dále jen DPS).

„Penzijko“ je možné dítěti zřídit již od narození. A stejně jako dospělí, i dítě rovnou od narození může na své rodné číslo čerpat státní příspěvek až 230 Kč měsíčně, tj. 2.760 Kč ročně. Vzhledem k tomu, že DPS je produktem investičním, zhodnocuje se tak kapitál na „penzijku“ svými výnosy jako v investicích (příkladně v otevřených podílových fondech). Klient si stejně jako u mnoha jiných investic volí investiční strategii (od konzervativní až po dynamickou) a v závislosti na příslušné strategii získává určité zhodnocení, tedy třeba i 7% p.a. (ročně).

Doplňkové penzijní spoření tak na rozdíl od „klasických“ investic nabízí na vložené vklady státní příspěvky. A to se vyplatí!

Aby člověku byly státní příspěvky z DPS vyplaceny, musí dodržet 2 podmínky. První je 60 odspořených měsíců, druhou je 60 let věku. Možná si nyní říkáte, v čem je tedy DPS pro dítě dobré?

Existují především dva důvody, proč je DPS pro děti možnou volbou.

Tou první je, narozdíl od DPS u dospělých, že v 18 letech dítěte si dítě samo může vybrat 1/3 z vložených peněz a výnosů. Jediná podmínka je 120 odspořených měsíců (tj. 10 let) do 18 let věku dítěte. Z logiky věci proto vyplývá, že aby si dítě mohlo 1/3 peněz v 18 letech skutečně vybrat, musí mu být při založení programu méně než 8 let věku. Tedy, i tímto finančním produktem mu můžete dát nějaké peníze „do začátku“. Z logiky věci proto vyplývá, že zcela nejlepší je dítěti založit DPS hned od narození.

Tou druhou a myslím si, že snad i podstatnější věcí je, že tím dítěti předáváte určitou finanční gramotnost pro to spořit si dál a myslet tím i na budoucnost. A v tomto kontextu na budoucnost nejen v jeho produktivním věku, nýbrž na jeho stáří, kdy nastřádané peníze budou jeho velkým benefitem.
DPS může svým vnukům či vnučkám založit i dědeček či babička již od 100kč měsíčně. Případně prarodiče mohou na DPS přispívat v součinnosti s rodiči dětí jen částečně, popřípadě i nepravidelně dle jejich finančních možností.

příspěvek klienta státní příspěvek
300 Kč 90 Kč
500 Kč 130 Kč
700 Kč 170 Kč
1000 Kč 230 kč

Tabulka znázorňující měsíční příspěvek od státu v závislosti na vkladu účastníka.

Shrneme-li důvody, proč založit Doplňkové penzijní spoření pro děti:

  • Státní příspěvky od vkladu 300kč
  • Státní příspěvek až 2 760kč ročně
  • Investiční produkt s více investičními strategiemi
  • Možnost vyššího zhodnocení, tj. i 7% p.a. +
  • Peníze „do začátku“, tj. částečný výběr v 18 letech
  • Předání finanční gramotnosti

Jak jsem zmínila již na začátku článku, DPS je „pouze“ jednou z možností, jak dětem tvořit kapitál. Existuje řada dalších investic, kdy peníze jsou likvidní (tj. jak rychle je možno převést z investic peníze na bankovní účet) mnohem více. Třeba v řádu dnů. Určitě je tedy na místě bavit se i o jiných investičních produktech pro děti. Příkladně pro případ, že byste pro dítě potřebovali peníze použít dříve, než jste původně zamýšleli.

Nicméně DPS pro děti poskytuje více benefitů a v investičním portfoliu pro děti má proto za mě určitě své místo.

Chcete získat více informací?

S Vašimi osobními údaji vždy zacházíme s respektem a péčí. Odesláním souhlasíte s OOÚ a GDPR