• Inflace se dlouhodobě pohybovala kolem 3%. V roce 2021 se však zvýšila a v roce 2022 činila průměrná inflace 15,1%. Dle Českého statistického úřadu se tak jednalo o druhou nejvyšší hodnotu od vzniku samostatné České republiky. Vyšší byla pouze v roce 1993. A jak to bude v dalších letech, to se ukáže časem.

    Nicméně to podstatné je, jak se inflace dotýká právě Vás. Víte, co to pro Vás znamená s ohledem na hodnotu Vašich peněz? Na 3letém, 5letém či delším horizontu? Je proto velmi vhodné zajistit, aby se výnos z Vašich peněz inflaci co nejvíce přiblížil, nebo ji v  ideálním případě překonal.